COACHING, HEALING & TRAINING | praktijk voor kinesiologie en energetische therapie

Tarieven

Voor de meest gangbare tijdseenheden gelden de volgende tarieven:

 • ki-consult kinderen
 • 0 tot 7 jaar
 • 55
 • 45 min.
 • 70
 • 60 min.
 • ki-consult kinderen & pubers
 • 7 tot 18 jaar
 • 70
 • 60 min.
 • 100
 • 90 min.
 • ki-consult volwassenen
 • 18 jaar & ouder
 • 70
 • 60 min.
 • 100
 • 90 min.

Tarieven gelden per 1 januari 2024. Een kiconsult voor volwassenen van 60 minuten bedraagt 70 euro en een kiconsult voor volwassenen van 90 minuten bedraagt 100 euro. Voor kinderen en pubers in de leeftijdsgroep van 7 tot 18 jaar wordt het tarief voor volwassenen gehanteerd.

Betaling dient te geschieden na afloop van het consult in contanten, via pin of door overmaking van het factuurbedrag uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

Indien een afspraak om wat voor reden dan ook niet door kan gaan, dient dit tenminste 48 uur voor de geplande afspraak gemeld te worden.

Meer informatie

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Btw-identificatienummer: NL001803871B27

De zorgaanbieder is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling (Wkkgz, Jeugdwet en WMO) van Klachtportaal Zorg (www.klachtenportaalzorg.nl).