COACHING, HEALING & TRAINING | praktijk voor kinesiologie en energetische therapie
natural
energy
in motion

‘NIET DE ARTS,
MAAR HET LICHAAM GENEEST DE ZIEKTE’

Hippocrates (460-377 v. Chr.), Griekse arts & grondlegger van de geneeskunde