ISA-
BELLE
KICONNECTION
natural energy
in motion
author-shop
Isabelle

Van advocaat naar zorgprofessional: een ommezwaai van verstandelijk redeneren naar meer gevoelsmatig handelen. 

author-shop

INTERESSE IN SPIRITUALITEIT

Mijn intuïtieve kant heeft mijn interesse in spiritualiteit aangewakkerd. Wat is spiritualiteit eigenlijk? Spiritualiteit heeft te maken met onze individuele relatie met de onzichtbare aspecten van het leven en onze worsteling met waarden en zingeving. Spiritualiteit is heel persoonlijk. Iedereen volgt daarin zijn eigen weg.

NATUURLIJKE HELING MET HANDEN

Op mijn pad ben ik het intuïtief werken met mijn handen gaan trainen door het volgen van diverse cursussen met ki (= energie). Sinds 2012 ben ik als Reiki-Master werkzaam met reiki als natuurlijke geneeswijze in de Japanse traditie van dr. Mikao Usui. Ik combineer deze methode met de gave in mijn handen ook wel energetische therapie genoemd. In 2018 ben ik gestart met de beroepsopleiding kinesiologie.

author-shop

GEZONDHEIDSWINST VOOR DE ZORGCONSUMENT

Vanuit een sterk gerationaliseerde reguliere zorgsector in de huidige maatschappij zou ik graag een overgang willen bewerkstelligen naar een gezondheidszorg waar meer ruimte wordt gecreëerd voor integratie van de natuurgeneeskundige c.q. holistische sector, waar waarden van gevoelsaspecten (emoties) respectievelijk intuïtie meer aandacht krijgen.

De reguliere zorgsector heeft veel te bieden voor de aanpak van klachten op fysiek niveau, maar de natuurgeneeskundige sector zoekt naar oorzaken op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau met herstelopties op duurzame wijze (zonder medicatie en/of operatie).

Daarenboven verdient de werking van voeding – waarbij vitaminen en mineralen een cruciale rol spelen – veel meer aandacht. De natuurgeneeskundige sector heeft van oudsher specifieke kennis in huis over de werking van vitaminen en mineralen.

Kort samengevat: door het inschakelen van de natuurgeneeskundige sector is er op meerdere gebieden gezondheidswinst te behalen voor de zorgconsument!!

thank-you