COACHING, HEALING & TRAINING | praktijk voor kinesiologie en energetische therapie

Isabelle

KICONNECTION
natural energy
in motion


Isabelle

Van advocaat naar zorgprofessional: een ommezwaai van verstandelijk redeneren naar meer gevoelsmatig handelen.

INTERESSE IN SPIRITUALITEIT

Mijn intuïtieve kant heeft mijn interesse in spiritualiteit aangewakkerd. Wat is spiritualiteit eigenlijk? Spiritualiteit heeft te maken met onze individuele relatie met de onzichtbare aspecten van het leven en onze worsteling met waarden en zingeving. Spiritualiteit is heel persoonlijk. Iedereen volgt daarin zijn eigen weg.

OPLEIDINGEN

Academisch werk- en denkniveau.
Gelet op mijn achtergrond als advocaat beschik ik over een academisch werk- en denkniveau.

Energetische therapie.
Op mijn pad ben ik het intuïtief werken met mijn handen gaan trainen door het volgen van diverse cursussen met ki (= energie). Sinds 2012 ben ik als Reiki-Master werkzaam met reiki als natuurlijke geneeswijze in de Japanse traditie van dr. Mikao Usui. Deze methode combineer ik met de gave in mijn handen, ook wel energetische therapie genoemd.

EHBO, medische basiskennis en kinesiologie.
Sedert december 2017 volg ik EHBO cursussen en in december 2018 heb ik de cursus Medische Basiskennis afgerond, die HBO-conform is geaccrediteerd door SNRO en CPION. In de periode juni 2018 t/m oktober 2021 heb ik de beroepsopleiding kinesiologie gevolgd. In deze opleiding staan spiertesten als instrumenten van de kinesioloog centraal. Door spiertesten wordt het verhaal achter de klacht zichtbaar gemaakt. Regelmatig neem ik deel aan nascholingen over verschillende onderwerpen, zoals de overgang, voeding, bloedwaarden lezen, de darmen, de eerste 1000 dagen, neurofilosofie, het brein en ons bewustzijn etcetera.

GEZONDHEIDSWINST VOOR DE ZORGCONSUMENT

Holistische aanpak.

De huidige sterk gerationaliseerde reguliere gezondheidszorg met de nadruk op een aanpak van fysieke klachten bij ziekten zou ik graag willen transformeren naar een gezondheidszorg met een visie op gezondheid, waar veel meer ruimte wordt gecreëerd voor natuurgeneeskundige behandelmethoden met een holistische aanpak. Vanuit een holistische visie wordt niet alleen waarde gehecht aan fysieke aspecten, maar vooral ook aan mentale aspecten, emotionele aspecten en aspecten van zingeving (spiritualiteit). Deze vier aspecten in onderlinge samenhang bezien geven inzicht in het verhaal achter de klacht. Een disbalans in het veld van één of meerdere van deze aspecten kan met verschillende technieken zichtbaar worden gemaakt en aangepakt.

Zoeken naar de oorzaak van de klacht met bijbehorende herstelopties, zowel in preventief als in curatief stadium.

De natuurgeneeskundige zorgsector beschikt over op zichzelf staande behandelmethoden, die zowel afzonderlijk als naast en/of aanvullend op een reguliere behandeling kunnen worden ingezet. Zo zijn natuurgeneeskundige behandelmethoden bij uitstek geschikt om te worden ingezet in preventief stadium ter voorkoming van ziekten. Een klacht, die in vroeg stadium wordt onderkend en aangepakt, veroorzaakt minder schade in het lichaam. Helaas komt het vaak voor dat we onder druk van stress en social media aan ons zelf voorbij rennen. We negeren regelmatig de signalen, die het lichaam geeft en worden ziek. Natuurgeneeskundige behandelmethoden zijn ook zinvol bij ziekte. Bewustwording van de oorzaak van de klacht geeft mogelijkheden tot veranderingen en herstel.

Voeding, vitaminen en mineralen.

Daarnaast verdient de werking van voeding – waarbij vitaminen en mineralen een cruciale rol spelen – meer aandacht. Veel mensen hebben last van overgevoeligheden voor voedingsstoffen. De natuurgeneeskundige sector heeft van oudsher specifieke kennis in huis over voeding, vitaminen en mineralen. Het balanceren van voedingsstoffen, vitaminen en mineralen met behulp van kinesiologie zorgt voor versterking van het immuunsysteem. Zeker in het huidige tijdsbestek – waar door milieuvervuiling de bronnen van de aarde uitgeput raken en we te maken hebben met hardnekkige virussen – is dit van belang.

Zelfkennis vergaren met duurzame behandelmethoden.

Groot voordeel is dat natuurgeneeskundige behandelmethoden bijdragen aan groei en zelfontwikkeling. Je leert jezelf beter kennen en dat is bijzonder waardevol. Daarenboven zijn natuurgeneeskundige behandelmethoden duurzaam. De behandelmethoden zijn goed voor mens en milieu, omdat géén gebruik wordt gemaakt van medicatie.

Conclusie.

Kortom: met natuurgeneeskundige behandelmethoden als kinesiologie en energetische therapie is er op meerdere gebieden gezondheidswinst te behalen voor de zorgconsument!